Michaś mistrzem !  Marex na podium!  Michaś wraca na fotel lidera!  Polska - Gruzja 5 grudnia w Częstochowie
1 grudnia 2017

Michaś mistrzem !

Michaś obronił tytuł, wygrywając w wielkim finale z Pewniakiem 5:3 i zgarnął swój 3 mistrzowski tytuł w historii. W meczu o 5 miejsce Jagiellończycy wysoko wygrali 12:4.

29 listopada 2017

Marex na podium!

Pierwszy w tym sezonie remis daje Marexowi 3 miejsce kosztem Jędryki Klubu 54, a uliczne derby pomiędzy Konturem, a Rudexem dają tym pierwszym wysokie bo 11:0 zwycięstwo.

24 listopada 2017

Michaś wraca na fotel lidera!

Najpierw oglądaliśmy gładkie i wysokie zwycięstwo Jagiellończyków 12:4 z Rudexem, a następnie Michaś w derbach grał 8:3 Jędryke Klub 54.

22 listopada 2017

Polska - Gruzja 5 grudnia w Częstochowie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reprezentacji Polski w futsalu do meczu na hali sportowej przy ulicy Żużlowej 4.

Najnowsze informacje
1 grudnia 2017
29 listopada 2017
Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK

JESIEŃ 2016

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem rozgrywek „6” piłkarskich jest Klub Sportowy „Skra” S.A. w Częstochowie
  ul. Loretańska 20. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy, urzędów, instytucji, a także inne zespoły spełniające wymogi regulaminowe.
 • W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy wraz z imienną listą zgłaszanych zawodników i przesłać faxem na podany w formularzu zgłoszeniowym numer lub skan e-mailem na adres mszymczyk@michas.com.pl.
  Oryginał Formularza Zgłoszeniowego oraz Indywidualne Oświadczenia zawodników należy dostarczyć przed pierwszym meczem o punkty.
 • Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dokonanie pierwszej wpłaty na 4 dni
  przed rozpoczęciem rywalizacji danej edycji w Business Soccer Clu6.
 • Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją przestrzegania regulaminu
  i przepisów gry w rozgrywkach Organizowanych przez KS „Skra” S.A.
 • System rozgrywek w każdym sezonie uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących
  do rozgrywek. Dokładny system rozgrywek oraz terminarz podawany jest przed pierwszym meczem o punkty.

 

PODSTAWOWE ZASADY REGULAMINU :

 

CZĘŚĆ I

 • Mecze odbywać się będą 1 raz w tygodniu ( wtorek lub czwartek).
 • Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, w lidze wystąpi 8 zespołów
 • Rozgrywki odbywać się będą na boiskach piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach: 54m x 30m.
 • Bramki w rozmiarach 5m x 2m
 • Rozgrywki będą prowadzone piłką Nr 5 (piłka dopuszczona do rozgrywek krajowych
  przez PZPN).
 • W trakcie rozgrywek każdy mecz będzie prowadzony przez sędziego akredytowanego
  przez Business Soccer Clu6.
 • Zawodnicy muszą posiadać jednolite stroje sportowe koniecznie z wyraźnie widocznymi numerami (koszulki w jednolitych kolorach z numerem, spodenki):
 1. stroje piłkarskie we własnym zakresie
 2. zawodnik nieposiadający stroju piłkarskiego i/lub nieposiadający na koszulce numeru nie zostanie dopuszczony do gry do czasu jego uzupełnienia
 3. w przypadku, gdy dwie drużyny będą posiadać stroje w tych samych kolorach,
  jedna z drużyn zobowiązana będzie wystąpić w znacznikach. O wyborze drużyny decyduje rzut monetą przez sędziego meczu.
 4. zawodnik nie może używać ubioru lub nosić jakichkolwiek przedmiotów
  (np. biżuteria/okulary), które stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika – ostateczna decyzja należy do sędziego prowadzącego zawody.
 1. Zawodnicy nie mogą występować w obuwiu piłkarskim z wkręcanymi kołkami plastikowymi i metalowymi. Dopuszcza się śniegówki, lanki i halówki lub inne obuwie na płaskiej podeszwie).
 2. Czas gry: 2 x 25 min. z maksymalnie 5 min. przerwy.
 3. Niestawienie się drużyny do 5 min po wyznaczonym terminie spotkania oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 5:0 i 1 punkt minusowy.
 4. W przypadku niestawienia się obydwóch drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym
  przez organizatora terminie, pojedynek zweryfikowany zostanie jako obustronna przegrana po 0:5 i po 1 punkcie minusowych dla obydwóch zespołów.
 5. Podczas rozgrywek drużyny uczestniczące bez zgody Organizatora nie mają możliwości przełożenia meczu.
 6. Drużyna ma prawo dwukrotnie w czasie rundy z powodów losowych przełożyć termin spotkania w sytuacji, gdy wyrazi na to zgodę drużyna przeciwna, a także Organizator Rozgrywek, który wyznaczy termin dodatkowy na rozegranie zaległości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w sytuacjach wyjątkowych.
 8. W przypadku braku sędziego zawody Business Soccer Clu6 może prowadzić  koordynator rozgrywek, który powyższą sytuację opisuje w „Sprawozdaniu meczowym”.
  Takie sprawozdanie powinno być podpisane przez kapitanów (kierowników) obydwóch drużyn.

 

CZĘŚĆ II

PUNKTACJA, AWANSE I SPADKI

 

 1. System awansów i spadków uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących
  do rozgrywek, oraz od możliwości organizacyjnych w danym sezonie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu awansów i spadków
  wraz z rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywkowego, w zależności od ilości drużyn przystępujących do rozgrywek.
 3. System awansów i spadków w danym sezonie ostatecznie będzie uzależniony od struktury rozgrywek Business Soccer Clu6 w kolejnym sezonie.
 4. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
  W przypadku walkowera drużyna wygrywająca otrzymuje 3 pkt. i 5:0 w bramkach.
  W przypadku walkowera drużyna przegrywająca ukarana zostaje 1 punktem minusowym (w przypadku niestawienia się drużyny na mecz).
 5. O kolejności w tabeli decyduje:
 1. Większa ilość zdobytych punktów
 2. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku 3 lub większej ilości takich drużyn decyduje tzw. mała tabelka – brane są pod uwagę tylko mecze pomiędzy takimi drużynami.
 3. większa ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych
 4. większa ilość goli zdobyta w rozgrywkach.
 5. dodatkowe spotkanie

Zasady na Jesień 2017 :

Runda Zasadnicza, gramy systemem każdy z każdym , następnie :

Drużyny z miejsca 1-4 automatycznie awansują do grupy mistrzowskiej

Drużyny z miejsce 5-8 automatycznie awansują do grupy niemistrzowskiej

Liczą się wszystkie rezultaty osiągnięte w rundzie zasadniczej, a więc zarówno punkty jak i bramki.

Następnie w poszczególnych grupach drużyny grają ze sobą raz jeszcze i na podstawie osiągniętych wyników łącznych za równo z rundy zasadniczej, jak i play-off drużyny będą na odpowiednich ostatecznych miejscach, zgodnie z osiągniętymi rezultatmi na boisku.

 

Gramy system każdy z każdym. Po rozegraniu CZĘŚĆ III

SKŁAD DRŻYNY, UPRAWNIENIE ZAWODNICY

I WPROWADZANIE ZMIAN DO SKŁADU

 

 1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy, urzędów, instytucji, a także inne zespoły spełniające wymogi regulaminowe.
  Do rozgrywek można tylko i wyłącznie zgłaszać zawodników urodzonych w 1987 roku
  i starszych i 1 zawodnik w przedziale 24-29 lat (1988-1993 rocznik)
 2.  Zawodnik może grać w składzie tylko jednej drużyny w rozgrywkach Businnes Soccer Clu6 w danym sezonie.
 3.  Rozgrywki piłkarskie Business Soccer Clu6 organizowane przez KS „Skra” Częstochowa S.A. mają charakter amatorski tzn. jego uczestnikami nie mogą być  zawodnicy grający w

jakichkolwiek rozgrywkach organizowanych przez PZPN i podległe mu związki wojewódzkie zarówno w piłce 11 osobowej jak i piłce halowej.

4.    Każdy uprawniony do gry zawodnik musi na zawodach posiadać dokument tożsamości (dopuszcza się również prawo jazdy) w celu weryfikacji tożsamości w odniesieniu
do protokołów meczowych.

5.       Dokumenty tożsamości są obligatoryjnie sprawdzane przez organizatora każdorazowo
po oddaniu protokołów meczowych, ale przed rozpoczęciem zawodów.

 1. po wypełnieniu protokołów meczowych i oddaniu do koordynatora następuje weryfikacja wpisanych zawodników. Każdy zawodnik osobiście stawia się
  do weryfikacji
 2. nieokazanie dokumentu tożsamości lub prawa jazdy skutkuje wykluczeniem zawodnika z rozgrywanego meczu jako nieuprawnionego do gry do czasu dostarczenia dokumentu tożsamości, nie później jednak jak do zakończenia pierwszej połowy meczu.
 3. w przypadku wykrycia gracza zabronionego regulaminem przed meczem następuje odsuniecie go od dalszych spotkań (do czasu jego regulaminowego zgłoszenia
  przez kapitana/kierownika drużyny)
 4. poprawność zapisu w protokole meczowym podpisem potwierdza kapitan zespołu.

6.         Dodatkowo Organizator w razie wątpliwości może skorzystać z prawa ponownego sprawdzania tożsamości zawodników występujących w danym meczu w trakcie przerwy po pierwszej połowie i po skończonym spotkaniu. O fakcie sprawdzenia organizator informuje kapitana drużyny sprawdzanej przed zakończeniem meczu:

 1. w przypadku wykrycia gracza zabronionego regulaminem w trakcie meczu następuje odsunięcie go od dalszych spotkań (do czasu jego regulaminowego zgłoszenia
  przez kapitana/kierownika drużyny) i ukaranie drużyny sprawdzanej karą walkowera 0 punktów i 5-0 (bez punktów ujemnych) W przypadku, gdy wynik z boiska
  jest dla drużyny wygrywającej korzystniejszy niż walkower, to zostaje on utrzymany (w tej sytuacji drużynie przegrywającej nie przyznaje się punktów minusowych)
 2. o wniosku dodatkowego sprawdzenia zawodników organizator powinien poinformować drużynę sprawdzaną w trakcie trwania meczu , nie później jednak jak przed jego końcem.
 3. drużyna sprawdzana ma 5 minut na dostarczenie dowodów tożsamości biorących udział w danym meczu zawodników (niezastosowanie się do wymogów regulaminu może skutkować walkowerem) - cały proces przebiega pod opieka organizatora

7.    Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników w dniu meczowym, 6 podstawowych i 9 rezerwowych
        (na boisku znajduje się 5-ciu zawodników + bramkarz). W składzie na stronie nie ma limitu zgłoszeń.

 1. W wyznaczonej strefie mogą przebywać tylko osoby wpisane w protokół meczowy to znaczy       zawodnicy i jedna osoba funkcyjna (trener, opiekun drużyny). Osoby postronne nie mogą przebywać w strefie zmian.
 2. W zespole występować mogą wyłącznie zawodnicy umieszczeni na liście zawodników
         na dany sezon oraz w protokole meczowym dostępnym na zawodach:
 1. wszyscy poprawnie zgłoszeni do zawodów uczestnicy widnieją na liście zawodników
 2. na liście zawodników zaznaczone są wszelkie zmiany
 3. zawodnik uczestniczący w meczu a nie wpisany na liście zawodników oraz
  do protokołu meczowego traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a drużyna zostaje ukarana walkowerem 0 punktów i 5-0 w bramkach.
 1. Pięć minut przed każdym meczem kierownik/kapitan drużyny musi dostarczyć sędziemu zawodów poprawnie wypełniony protokół meczowy (podpisany i z wypełnioną numeracją zawodników).

Protokół należy przed meczem pobrać od organizatorów, celem weryfikacji zawodników.

 1. Możliwe jest dopisanie do protokołu meczowego spóźnionych osób do składu drużyny, ale tylko do momentu zakończenia pierwszej połowy meczu. Zawodnik spóźniony
  nie może uczestniczyć w meczu do momentu wpisania go do protokołu - do czasu wpisania traktowany jest jako zawodnik nieuprawniony.
 2. Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu meczowego odpowiada kierownik - opiekun zespołu.
 3. Do czwartej kolejki można dopisać zawodników zachowując wymogi regulaminu:
 1. nowego zawodnika można zarejestrować poprzez wysłanie e-maila z danymi personalnymi
 2. dane nowego zawodnika nanoszone są na liście zawodników
 3. lista zawodników celem weryfikacji udostępniana jest do wglądu na zawodach.
 4. w czasie trwania sezonu można wymienić jednego zawodnika jeżeli ten uległ kontuzji, która uniemożliwi mu grę. Zawodnik, który uległ kontuzji musi dostarczyć oświadczenie lekarza.

 

CZĘŚĆ IV

PROTESTY

 

 1. Protesty można zgłaszać tylko w formie pisemnej (e-mail) do organizatora do godziny 16 dnia następnego po odbytej kolejce lub podczas trwania kolejki (na piśmie bezpośrednio na boisku).
 2. Organizator nie ma obowiązku informować o wpłynięciu protestu strony  zainteresowane.
 3. W ramach protestów nie będą rozpatrywane decyzje sędziowskie, które podjęte podczas meczu mają suwerenny charakter i są ostateczne.

 

CZĘŚĆ V

PRZEPISY ROZGRYWEK /WYCIĄG

 

 1. Rozgrywki odbywają się na boiskach piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach:
  54m x 30m, bramki 5m x2m.
 2. Czas gry: 2x25 min. z maksymalnie 5 min przerwą.
 3. Zespół liczy maksymalnie 15 zawodników, 6 podstawowych i 9 rezerwowych: na boisku znajduje się 6-ciu zawodników (5 w polu + bramkarz).
 4. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników (3 w polu + bramkarz).
 5. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska w którymkolwiek zespole zostanie
  mniej niż 4 zawodników mecz należy zakończyć a drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower 5:0.

W przypadku gdy wynik z boiska jest dla drużyny wygrywającej korzystniejszy niż walkower, to zostaje on utrzymany (w tej sytuacji drużynie przegrywającej nie przyznaje się punktów minusowych).

 1. Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona
  i nie wymaga przerwy w grze. Najpierw musi zejść zawodnik schodzący, a w jego miejsce może wejść zawodnik wchodzący. Zmiany następują w wyznaczonej przez sędziego
  lub organizatora strefie zmian.
 2. Jeżeli zmiana została przeprowadzona nieprawidłowo sędzia może napomnieć zawodnika wchodzącego karą dwu-minutową, w przypadku powtarzalności sędzia może zastosować kolejną karę.
 3. Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest rękami. Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się w rękach zawodnika wrzucającego. W przypadku złamania regulaminu rozegranie autu przechodzi
  na rzecz drużyny przeciwnej.
 4. W przypadku rzutu wolnego pośredniego (nie będącego rzutem z autu) lub bezpośredniego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki, z rzutu wolnego pośredniego nie można bezpośrednio zdobyć bramki.
 5. Żaden rzut wolny nie może być wykonywany bliżej niż 5 metrów od bramki.
 6. Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz wyłącznie rękami w sytuacji, gdy piłka opuściła pole gry. Bramkarz ma 5 sekund na wznowienie gry. Z rzutu od bramki nie można zdobyć bezpośrednio gola. Po upływie 5 sekund lub w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia przez bramkarza piłki do gry sędzia dyktuje rzut wolny pośredni na rzecz drużyny przeciwnej, który zostanie wykonany z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
 7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.
 8. Rzut z rogu, wykonywany jest nogą, wykonujący ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry, mur w odległości 5 metrów od piłki. Po przekroczeniu tego czasu przez wykonawcę,
  drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni.
 9. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 10. Przed oficjalnymi meczami istnieje możliwość treningu na boisku przygotowanym
  do rozgrywek po wcześniejszym ustaleniu terminu z KS „Skra”.

 

 

CZĘŚĆ VI

KARY I WYKLUCZENIA /WYCIĄG

 

 1. W trakcie rozgrywek obowiązują kary czasowe: dwu i pięciominutowe, a także czerwona kartka (5 min i wykluczenie z gry).
 2. Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową może powrócić na boisko po minięciu kary czasowej lub po straconej bramce.
 3. Kara czasowa jest kontynuowana w drugiej połowie meczu, gdy w pierwszej zabraknie czasu na jej całkowite wykonanie.
 4. Zawodnik wykluczony z gry w skutek czerwonej kartki nie może już powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych w tym spotkaniu (musi opuścić do 3 min. sektor, w którym rozgrywane jest spotkanie, w przeciwnym razie jego drużyna może zostać ukarana walkowerem). Po minięciu kary czasowej lub po straconej bramce może wejść
  na boisko inny zawodnik z tej drużyny.
 5. Jeżeli drużyna gra w osłabieniu bez jednego zawodnika przeciwko kompletnej drużynie
  i straci bramkę to może uzupełnić skład.
 6. Jeżeli obie drużyny grają w osłabieniu (równa liczba piłkarzy z obu drużyn odbywa karę),
  to skład uzupełnia drużyna która straciła bramkę.
 7. Jeżeli drużyna gra w osłabieniu bez dwóch lub więcej zawodników odbywających karę przeciwko drużynie z 4,5,6 i traci bramkę, to może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika.
 8. Drużyna może rozpocząć lub kontynuować mecz, gdy na murawie znajduje się minimum czterech zawodników z jednej drużyny.
 9. W przypadku czerwonej kartki za faul taktyczny, zawodnik który dopuścił się takiego przewinienia będzie automatycznie pauzował 1 mecz.
 10. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę, automatycznie zostaje odsunięty od kolejnego spotkania (bez powiadamiania przez organizatora). Organizator ma prawo do zwiększenia kary, łącznie z odsunięciem z turnieju, a o nałożeniu większej kary organizator powiadomi kierownika/kapitana drużyny pisemnie. Kary, o której mowa w tym punkcie,
  nie stosuje się w przypadku faulu taktycznego.
 11. Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do minutowego osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Zawodnik ukarany musi opuścić sektor, w który prowadzone są zawody z udziałem jego drużyny (sektor wyznacza sędzia i/lub organizator).
 12. Jeśli drużyna pauzuje w kolejce ligowej kara zawieszenia zawodnika lub innej osoby, przesuwa się na następną kolejkę ligową w której drużyna występuje.
 13. W przypadku czynnego znieważenia lub naruszenia nietykalności sędziego
  i/lub organizatora (uderzenie, ubliżanie itp.) sędzia natychmiast zakończy zawody.
  Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
 14. Kara dyskwalifikacji do końca sezonu może zostać przyznana za przewinienie polegające na:
 1. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznej, znieważeniu osób (sędziego, współpartnera, przeciwnika, kibica, osoby postronnej) na boisku lub poza nim.
 2. Wysoce nie sportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu przed, w czasie i po zawodach w stosunku do osób (sędziego, współpartnera, przeciwnika, kibica, organizatorów).
  1. Za zachowanie kibiców poszczególnych drużyn odpowiada i ponosi konsekwencje (łącznie z przyznaniem walkowera) kierownik, kapitan i cała drużyna występująca
   w rozgrywkach.
  2. Wszelkie pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie regulują również przepisy PZPN.
  3. W przypadku sporów, których nie da się rozstrzygnąć niniejszym regulaminem,
   a także przepisami PZPN decyzje podejmuje Organizator Rozgrywek.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry ma prawo nałożyć dodatkowa karę na drużynę lub zawodnika łącznie z przyznaniem walkoweru
  lub dyskwalifikacją z rozgrywek. Kara dodatkowa nie musi być następstwem decyzji sędziego prowadzącego zawody.
 2. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań
  i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające
  z udziału osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
 5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
  W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.
 6. Organizator KS „Skra” Częstochowa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego przy ul. Loretańskiej 20.
 7. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych
  i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Business Soccer Clu6 dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych zawodników na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
  Dz.U. Nr 133 poz.883).
Najbliższe spotkanie
Brak
Najlepsi strzelcyWięcej »
Pozycja Zawodnik Drużyna Bramki
1 Grzegorz Nowak 26
2 Jacek Ciekot 16
3 Piotr Lewandowski 13
Sponsor główny
Sponsor techniczny
Copyright © 2018 Business Soccer Clu6